Αθλητικές Κακώσεις

Οι αθλητικές κακώσεις είναι οι τραυματισμοί που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της άθλησης, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Αφορούν τους μύες του σώματος, τους τένοντες, τα οστά, τους συνδέσμους και τον αρθρικό χόνδρο.

Συνήθως προκαλούνται από κακή τεχνική, ανεπαρκή ή ακατάλληλο εξοπλισμό, υπερπροπόνηση, έλλειψη σωστής προθέρμανσης, ενώ διακρίνονται σε οξείες κακώσεις και σε κακώσεις από υπέρχρηση.

Οι  πιο συχνότερες αθλητικές κακώσεις είναι:

  • Μυϊκές Κακώσεις
  • Συνδεσμικές κακώσεις/ Διαστρέμματα/Ρήξη συνδέσμων
  • Ρήξη μηνίσκου
  • Ρήξεις αρθρικού Χόνδρου
  • Τενοντίτιδες/Τενοντοπάθειες/Ρήξεις τενόντων
  • Κατάγματα
  • Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας
  • Εξαρθήματα

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα

Τα συμπτώματα σε κάθε ασθενή βρίσκονται πάντα σε συνάρτηση με το είδος και την έκταση της κάκωσης που προηγήθηκε. Πάγιο χαρακτηριστικό των κακώσεων είναι ο πόνος και οι ενοχλήσεις ενώ πολύ συχνό είναι και το οίδημα. Άλλα κοινά συμπτώματα είναι η εκδορά και το αιμάτωμα αλλά και η  παραμόρφωση του άκρου.

Η φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση μίας αθλητικής κάκωσης είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση μιας τοπικής δυσλειτουργίας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων, θεραπεία μαλακών μορίων, ειδικές τεχνικές περίδεσης, τεχνικές ενδυνάμωσης, ενώ ενίοτε γίνεται και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Στο Κέντρο μας αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταγμάτων, διαστρεμμάτων και εξαρθρημάτων  (δηλ. την αποδιοργάνωση μιας άρθρωσης με συνοδό ρήξη του αρθρικού θυλάκου και των συνδέσμων αυτής).

Η κινησιοθεραπεία βοηθά σημαντικά την ενδυνάμωση της γύρω περιοχής και της αιμάτωσης στο σημείο του τραυματισμού, ώστε να ενισχυθεί η επούλωση του τραύματος. Σε περιπτώσεις καταγμάτων οι ασκήσεις είναι μικρής έντασης για να μην υπάρξει εμπόδιο στην ανάταξη του κατάγματος. Μετά την αφαίρεση του γύψου, ξεκινά η προοδευτική ενδυνάμωση και οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ένταση.

Σκοπός βέβαια όλων των περιπτώσεων είναι να επιστρέψει ο ασθενής στην καθημερινές και, σταδιακά, και στις αθλητικές του δραστηριότητες. Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση αποτελεί μια εξατομικευμένη διαδικασία και πραγματοποιείται πάντα με την καλή συνεργασία του ασθενή, με σκοπό φυσικά να  ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!