Αξονικός Τομογράφος

Η Αξονική Τομογραφία (Computed Tomography – CT) είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική απεικονιστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των ακτίνων Χ και της τεχνολογίας των υπολογιστών, για να παραγάγει οριζόντιες και αξονικές (συχνά ονομάζονται φέτες) εικόνες του σώματος.  Μια αξονική τομογραφία μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολλά μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων, των οστών, των μαλακών ιστών, της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Η συγκεκριμένη εξέταση είναι ανώδυνη και σύντομης διάρκειας, καθόσον με τους σύγχρονους αξονικούς τομογράφους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρόνο, που κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά, υπολογίζοντας και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας. Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος της, μπορεί να χορηγηθεί σκιαγραφικό μέσο, για την καλύτερη απεικόνιση του σημείου.

Η ακτινοβολία, λόγω των σύντομων χρόνων που διαρκούν οι εξετάσεις είναι ελάχιστη.

Μετά την αξονική τομογραφία, μπορείτε να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες, χωρίς κανένα περιορισμό.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!