Βιοχημικό

Τα Βιοχημικά τμήματα  μας είναι εξοπλισμένα με  σύγχρονους αυτόματους αναλυτές  τελευταίας τεχνολογίας, για την διασφάλιση ακριβούς και άμεσου αποτελέσματος. Οι περισσότερες απαντήσεις δίδονται αυθημερόν και οι υπόλοιπες σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τακτικά διενεργείται εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος. Με τις  βιοχημικές εξετάσεις μετρούνται διάφοροι δείκτες και ουσίες στο αίμα , οι τιμές των οποίων συμβάλλουν ουσιαστικά στην άμεση διερεύνηση της  ομαλής λειτουργίας του οργανισμού και των οργάνων  του σώματός μας.

Στις βιοχημικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

  • Λιπιδαιμικός έλεγχος (ολική χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, ολικά λιπίδια)
  • Σακχαρώδης Διαβήτης  (σάκχαρο, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, καμπύλη σακχάρου)
  • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας (τρανσαμινάσες (SGOT και SGPT), Γ-γλουταμυλική τρανσφεράση (γ-GT), αλκαλική φωσφατάση (ALP), χολερυθρίνη)
  • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας ( ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη)
  • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας ( τροπονίνη, κινάση της κρεατίνης (CK), CK-MB, ομοκυστεϊνη, μυοσφαιρίνη)
  • Δείκτες οστικής λειτουργίας (ασβέστιο, φώσφορος, παραθορμόνη, βιταμίνη D, θυρεοειδούς)
  • Δείκτες αναιμίας ( σίδηρος, φερριτίνη, φυλλικό οξύ)
  • Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών (Κάλιο, Νάτριο, Μαγνήσιο)

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!