Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι το σύνολο των θεραπευτικών προσεγγίσεων, που εφαρμόζονται σε άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν διαταραχές στην ομιλία, στον λόγο ή στη φωνή, ενώ αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην παραγωγή λόγου, στην καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής.

Στο κέντρο μας ΑΝΑΤΑΞΙΣ προσφέρουμε  αξιολόγηση των διαταραχών λόγου (προφορικού και γραπτού) και των διαταραχών φωνής, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης, διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για παιδιά και ενήλικες.

Οι επισκέπτες του Κέντρου είναι τόσο παιδιά όσο και ενήλικες. Απευθυνθείτε στο Κέντρο μας και κλείστε ένα ραντεβού για κατ’ ιδίαν επίσκεψη. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, αντιμετώπιση διαταραχών γραπτού λόγου, αλλά και μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία και δυσαριθμισία. Επίσης για την αντιμετώπιση Νευρολογικών διαταραχών, λόγου ομιλίας και επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα είναι η αφασία, η άνοια, τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από κρανιοεκγεφαλικές κακώσεις.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!