Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης

Με τον όρο παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης εννοούμε συνήθως τη σκολίωση, την κύφωση και τη λόρδωση, που εμφανίζονται σε παιδιά και ενηλίκους.

Η Σκολίωση, που αποτελεί τη συνηθέστερη των παραμορφώσεων, περιγράφεται ως η τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, που είτε παρουσιάζεται ιδιοπαθώς και εξελίσσεται κατά την σκελετική ανάπτυξη του παιδιού, είτε είναι δευτεροπαθής, δηλ. προκαλείται από κάποια βλάβη σπονδύλου που οδηγεί σε παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής της σπονδυλικής στήλης. Οι τύποι της σκολίωσης ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή της σπονδυλικής στήλης (αυχενική, θωρακική και οσφυϊκή σκολίωση) αλλά και με  την ηλικία που παρουσιάζεται η παραμόρφωση.

Η Κύφωση, η οποία προέρχεται από την «κύφος», δηλ. «καμπούρα», είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που δημιουργεί κύρτωση. Είναι μια πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική έως και την τρίτη ηλικία, η οποία μπορεί να προκληθεί από την κακή στάση του σώματος, γεγονός που παρατηρείται κυρίως στα αγύμναστα άτομα. Σε παιδιά και τους εφήβους απαντάται η ιδιοπαθής κύφωση, τα αίτια της οποίας όμως δεν είναι σαφή, ενώ σε πιο μεγάλες ηλικίες η κύφωση μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της οστεοπόρωσης, της αρθρίτιδας και άλλων συναφών αιτιών.

Η Λόρδωση χαρακτηρίζεται από την υπερβολική ανάπτυξη του οσφυϊκού κυρτώματος της σπονδυλικής στήλης και οπτικά μπορεί να παρατηρηθεί μετατόπιση της λεκάνης και αύξηση του κυρτώματος στην οσφυϊκή μοίρα. Αίτια για την εμφάνιση της λόρδωσης είναι συνήθως η καθιστική ζωή, η κληρονομική προδιάθεση και η κακή στάση του σώματος.

Στο Κέντρο μας υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της  σπονδυλικής στήλης με τη μέθοδο Formetric, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η  μη χρήση ακτινοβολίας και η έλλειψη άμεσης επαφής με το σώμα. Είναι μια μέθοδος ιδανική για παιδιά, εφήβους ακόμα και για εγκύους. Με την πρωτοποριακή αυτήν τεχνολογία, επιτυγχάνουμε την καταγραφή του τρισδιάστατου μοντέλου της σπονδυλικής στήλης, με απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια.

Η μέθοδος Formetric αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για την πρόληψη, όσο και για τον έλεγχο διορθώσεων στην αποκατάσταση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!