Ρευματολογικές Παθήσεις

Οι Ρευματικές Παθήσεις είναι οι παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, δηλαδή παθήσεις των αρθρώσεων, των τενόντων, των συνδέσμων, των ορογόνων θυλάκων, των μυών και των οστών και της σπονδυλικής στήλης.

Οι ρευματικές παθήσεις μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής ομάδες:

  • Εκφυλιστικές παθήσεις, με πιο συχνή περίπτωση την οστεοαρθρίτιδα.
  • Αυτοάνοσες παθήσεις.
  • Μεταβολικά νοσήματα, όπως η οστεοπόρωση.
  • Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες, όπου κυριαρχεί η ουρική αρθρίτιδα.

To πιο κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ρευματικών παθήσεων είναι η φλεγμονή στις αρθρώσεις ή σε άλλη θέση του μυοσκελετικού συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κοινό σύμπτωμα είναι ο πόνος στο μυοσκελετικό σύστημα, που ποικίλει ανάλογα με τη μορφή και την εντόπιση της πάθησης, η δυσκαμψία των αρθρώσεων, δηλ. η δυσκολία στην κίνηση των αρθρώσεων καθώς και ο περιορισμός των κινήσεων των αρθρώσεων, ή της μέσης ή του αυχένα. Ο πόνος, ένας παράγοντας που υποβιβάζει την ποιότητα της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ασθενών, είναι αποτέλεσμα της φθοράς των αρθρώσεων, των μυών που σταδιακά σφίγγουν, αλλά και της αδυναμίας που δημιουργείται λόγω της ακινησίας των μυών.

Μετά τη διάγνωση της πάθησης, η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση είναι πολύ σημαντική. Σκοπός της είναι η διατήρηση της κίνησης, η εξάλειψη του επώδυνου μυϊκού σπασμού και η ενδυνάμωση της μυϊκής ομάδας που πάσχει. Η ενίσχυση σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική, καθώς αποβάλλεται η πίεση στην πάσχουσα άρθρωση και μειώνεται ο πόνος.

Στο Κέντρο μας μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας για μια σειρά ρευματικών παθήσεων, όπως η οστεοαρθρίτιδα, η οσφυαλγία, το αυχενικό σύνδρομο, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτις. Ο Φυσικοθεραπευτής θα αξιολογήσει τα προβλήματα του ασθενή και, σε συνεργασία με τον Ρευματολόγο, θα αποφασίσουν ποιες τεχνικές και ποια μέσα θα βοηθήσουν τον ρευματοπαθή.

Συνήθως αυτά είναι τα εξής:

  • Kινησιοθεραπεία
  • Κρυοθεραπεία/Θερμοθεραπεία
  • Υδροθεραπεία/Υδρογυμναστική
  • Ηλεκτροθεραπεία

Ειδικές τεχνικές που σκοπό έχουν να κινητοποιήσουν τις αρθρώσεις

Σημαντικό σημείο αναφοράς στην αποκατάσταση είναι η διατήρηση του εύρους των κινήσεων των αρθρώσεων, αλλά και η ενδυνάμωση των μυών που θα αποφορτίσουν τις ταλαιπωρημένες αρθρώσεις του ασθενή. Η ενεργός συμμετοχή του ρευματοπαθή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική φυσικοθεραπεία, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του εξατομικευμένου προγράμματος και στο σπίτι. Δεδομένου οτι οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν κάθε πτυχή της κίνησης, είναι εύκολα κατανοητό πως οι οδηγίες του φυσικοθεραπευτή θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του ασθενή.

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!